Medlemskabsbetingelser

Bødepolitik

Check-in

Check altid ind så snart du er ankommet. Check-in skal SENEST ske 5 minutter inden holdstart, ellers resulterer det i manglende fremmøde og dermed en bøde. Husk at checke ind til alle dine hold med det samme. Du er selvfølgelig stadig velkommen til at være med på holdet, selvom du har glemt at checke ind.

Se gebyr priser >>

Afmelding af hold

Afmeld dig fra hold SENEST 4 timer inden holdstart. Når du det ikke, vil det udløse en bøde på grund af manglende fremmøde.

Se gebyr priser >>

Manglende fremmøde

Har du booket et hold, men bliver forhindret i at dukke op, så vil det udløse en bøde. 

Se gebyr priser >>

Venteliste

Du vil få besked om plads på holdet SENEST 4 timer inden holdstart via notifikationer i app’en (sørg for at godkende notifikationer på din telefon). Har du fået plads på holdet, men udebliver, vil det resultere i en bøde. 

Se gebyr priser >>

Diverse

Udmeldelse

Medlemskaber kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned hvis det opsiges inden d. 15 i en måned, og løbende måned + 1 måned, hvis medlemskabet opsiges efter d. 15 i en måned. Opsigelsen skal ske via e-mail. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse med dato og kvittering. Nogle medlemskaber er dog uopsigelige i 3 måneder fra indmeldelse (bindingsperioden). Medlemskabet kan først opsiges efter bindingsperiodens ophør.  

Bero

Dit medlemskab kan sættes i bero i op til 3 måneder i løbet af et år. Bero opsættes i hele måneder. Du vil blive opkrævet et gebyr. Send en mail til info@houseofpole.dk med ønsket startdato og varighed.  

Se gebyr priser >>

Mobiltelefon

Du må gerne filme dig selv på timerne, efter tilladelse fra instruktøreren. Det foregår oftest i sidste del af timen. Respektér altid andres grænser.