Medlemskabsbetingelser

Bødepolitik

Check-in

Check altid ind så snart du er ankommet. Check-in skal SENEST ske 5 minutter inden holdstart, ellers resulterer det i manglende fremmøde og dermed en bøde. Husk at checke ind til alle dine hold med det samme. Du er selvfølgelig stadig velkommen til at være med på holdet, selvom du har glemt at checke ind.

Se gebyr priser >>

Afmelding af hold

Afmeld dig fra hold SENEST 4 timer inden holdstart. Når du det ikke, vil det udløse en bøde på grund af manglende fremmøde.

Se gebyr priser >>

Manglende fremmøde

Har du booket et hold, men bliver forhindret i at dukke op, så vil det udløse en bøde. 

Se gebyr priser >>

Venteliste

Du vil få besked om plads på holdet SENEST 4 timer inden holdstart via e-mail. Har du fået plads på holdet, men udebliver, vil det resultere i en bøde. 

Se gebyr priser >>

Diverse

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske via bookingsystemet under “Min konto”. Udmeldelser på sms, Facebook, e-mail og telefon godkendes ikke. 

Udmeldelser der finder sted inden den 15. i en måned løber måneden ud (forudsat at en evt. bindingsperiode er ovre). Opsiges det efter den 15. i en måned løber det måneden ud + den efterfølgende (forudsat at en evt. bindingsperiode er ovre).  

Bero

Dit medlemskab kan sættes i bero i op til 3 måneder i løbet af et år. Som minimum skal det være i en uge. Du vil blive opkrævet et gebyr. Beroperioden kan du selv starte via bookingsystemet: “Min konto”.

Se gebyr priser >>

Mobiltelefon

Du må gerne filme dig selv på timerne, efter tilladelse fra instruktøreren. Det foregår oftest i sidste del af timen. Respektér altid andres grænser.